فیلم سینمایی ناهید به کارگردانی آیدا پناهنده، چهارشنبه 27 آبان با حضور عوامل و جمعی از هنرمندان در پردیس کورش به نمایش درآمد. گزارش تصویری از این مراسم را مشاهده نمایید. عکاس : شهاب اسدی. تهیه و تدوین :گروه فرهنگ و هنر سیمرغ. اختصاصی سیمرغ.

فیلم سینمایی ناهید به کارگردانی آیدا پناهنده، چهارشنبه 27 آبان با حضور عوامل و جمعی از هنرمندان در پردیس کورش به نمایش درآمد.

گزارش تصویری از این مراسم را مشاهده نمایید


ekran-nahid_1.gif

ekran-nahid_2.gif

ekran-nahid_3.gif

ekran-nahid_4.gif 

ekran-nahid_5.gif

ekran-nahid_6.gif

ekran-nahid_7.gif

ekran-nahid_8.gif

ekran-nahid_9.gif

ekran-nahid_10.gif

ekran-nahid_12.gif

ekran-nahid_11.gif

ekran-nahid_14.gif

ekran-nahid_13.gif

ekran-nahid_15.gif

ekran-nahid_16.gif

ekran-nahid_17.gif

ekran-nahid_18.gif

ekran-nahid_22.gif

ekran-nahid_21.gif

ekran-nahid_23.gif

ekran-nahid_20.gif

ekran-nahid_19.gif

ekran-nahid_24.gif

ekran-nahid_25.gif

ekran-nahid_26.gif

ekran-nahid_27.gif

ekran-nahid_29.gif

ekran-nahid_28.gif

ekran-nahid_30.gif


 

 عکاس : شهاب اسدی


تهیه و تدوین :گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه