روز (دوشنبه) ۲۵ آبان ساعت هفت در پردیس سینمایی کورش" رامبد جوان " میزبان تماشاگران فیلم ارغوان بود و با آنان به تماشای فیلم نشست. تصاویر اختصاصی سیمرغ از حضور رامبد جوان در پردیس کوروشبه گزارش سیمرغ روز (دوشنبه) ۲۵ آبان ساعت 19 در پردیس سینمایی کورش" رامبد جوان " میزبان تماشاگران فیلم "ارغوان" بود و با آنان به تماشای فیلم نشست. عکسهایی از حضور رامبد جوان در گیشه پردیس کورش را ببینید. رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -1. رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -2. رامبد جوان در اکران م ...

روز (دوشنبه) ۲۵ آبان ساعت هفت در پردیس سینمایی  كورش" رامبد جوان " میزبان تماشاگران فیلم ارغوان بود و با آنان به تماشای فیلم  نشست.

تصاویر اختصاصی سیمرغ از حضور رامبد جوان در پردیس کوروش

به گزارش سیمرغ روز (دوشنبه) ۲۵ آبان ساعت 19 در پردیس سینمایی  كورش" رامبد جوان " میزبان تماشاگران فیلم "ارغوان" بود و با آنان به تماشای فیلم  نشست.عکسهایی از حضور رامبد جوان در گیشه پردیس کورش را ببینید.

 

رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -1
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -1
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -2
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -2
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -3
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -3
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -4
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -4
rambod-javan-ekran-arghavan-5.jpg
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -5
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -6
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -6
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -7
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -7
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -8
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -8
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -9
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -9
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -10
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -10
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -11
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -11
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -12

رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -12
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -13
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -13
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -14
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -14
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -15
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -15
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -16
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -16
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -17
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -17
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -18
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -18
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -19
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -19
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -20
رامبد جوان در اکران مردمی فیلم "ارغوان" -20


عکاس : شهاب اسدی


تهیه و تدوین :گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه