پاکترین خودروها

پاک ترین اتومبیل واقعی جهان

«مجله ماشین» - خودروی مفهومی up! lite محصول فولکس واگن در نمایشگاهخودروی لوس آنجلس با مصرف یک گالن سوخت در 116 مایل مسافت، تعجب همگان رابرانگیخته است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود، عضو جدید خانوادهاتومبیل های کوچک فولکس واگن با نام up! lite در سال 2011 به بازار خواهدآمد. با اینکه خودروی مورد بحث به صورت موتور عقب/ چرخ محرک عقب طراحی شدهبود اما حالا با موتور جلو/ چرخ محرک جلو از آب درآمده و با درازای 3840میلی متر، 140 میلی متر کوچک تر از polo است. خودروی فعلا مفهومی up! liteاتومبیل نمایشی l1 در نمایشگاه فرانکفورت را در ذهن تداعی می کند به وی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه